Středa, 16. října 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Středočeskému kraji

28.05.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Středočeskému kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Středočeskému kraji pozemky pod garážemi a budovou občanského vybavení, která slouží jako budova odborného výcviku v Městci Králové.
Stavby jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a příslušnost hospodaření se svěřeným majetkem kraje je zapsáno na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, T. G. Masaryka v Městci Králové.
 
Účetní hodnota převedených nemovitostí je cca 59 tisíc korun. Převod byl uskutečněn ve veřejném zájmu, neboť budova slouží k výchově a vzdělávání.