Pátek, 18. října 2019

ÚZSVM převedl obci veřejné prostranství okolo obecního úřadu

30.05.2013
ÚZSVM převedl obci veřejné prostranství okolo obecního úřadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu obci Knyk dva pozemky okolo obecního úřadu v centru obce.
Převodem pozemků došlo k zajištění přístupu veřejnosti do budovy obecního úřadu a na přilehlé dětské hřiště a také k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu na údržbu veřejné zeleně a komunikace.