Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal dva pozemky u vodní nádrže

23.05.2013
ÚZSVM prodal dva pozemky u vodní nádrže
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 75 tisíc korun dva pozemky pod účelovou komunikací do vlastnictví městyse Štoky.
Pozemky o výměře 989 m2 tvoří přístupovou cestu k vodní nádrži, která je ve vlastnictví městyse Štoky.  Vodní nádrž je užívána pro účely požární ochrany a v letní sezóně jako volně přístupné koupaliště.