Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal výrobnímu družstvu dva pozemky

20.05.2013
ÚZSVM prodal výrobnímu družstvu dva pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal v katastrálním území Pelhřimov dva pozemky o výměře 221 m2 a 11 m2. Oba pozemky tvoří zastavěnou plochu a nádvoří a tvoří nedílný funkční celek s pozemky výrobního družstva Drupo. ÚZSVM družstvu prodal tyto pozemky přímým prodejem za více než 238 tisíc korun.
Za období, kdy ÚZSVM hospodařil s předmětným majetkem, získal pronájmem těchto nemovitostí dále finanční částku přes 98 tisíc korun.
 
Výnosy z pronájmu a prodeje odvedl ÚZSVM pro rozpočtu státu.