Pátek, 13. prosince 2019

Vrchlabí získalo od ÚZSVM pozemky pod korytem potoka

10.05.2013
Vrchlabí získalo od ÚZSVM pozemky pod korytem potoka
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví města Vrchlabí tři pozemky, na nichž se nachází část koryta Vápenického potoka, v úseku od místního vlakového nádraží k areálu Škoda Auto. Celková výměra převedených parcel činí 1.974 m2.
V současnosti je koryto potoka v těchto místech zanesené a neudržované. Kamenné zpevnění břehů je navíc z větší části poškozené kořeny náletových rostlin a můstky jsou rovněž ve špatném stavu.  Při vyšší hladině potoka tak hrozí ucpání koryta a vylití vody do okolních prostor. Vrchlabí využije převedené pozemky k vybudování protipovodňových opatření, sloužících k ochraně majetku a životů obyvatel města.