Úterý, 21. ledna 2020

Jedenáct pozemků, dříve státních, změnilo majitele

27.05.2014
Louny (Žatecký a lounský deník) - Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech (ÚZSVM) bezúplatně převedlo 11 pozemků státním podnikům a státní organizaci. Státní podnik Lesy ČR získal čtyři lesní pozemky v katastrálním území Dolánky u Kaštic a Podbořany o celkové rozloze 287 metrů čtverečných a účetní hodnotě přesahující částku 25 tisíc korun.

​Státní podnik Povodí Ohře získal tři pozemky o celkové rozloze 7676 metrů čtverečných. Pozemek v katastrálním území Břežany u Žatce tvoří upravené a regulované koryto vodního toku Břežanský potok a pozemky v katastrálním území Milošice tvoří koryto vodního toku Radíčeveská strouha.

Účetní hodnota majetku je více než 17 tisíc korun. Další čtyři pozemky ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu.

Všechny pozemky v katastrálních územích Líšťany u Cítolib, Domoušice a Nové Sedlo u Žatce slouží bezprostředně k zemědělské výrobě nebo jsou pro ni nepostradatelné. Jejich celková výměra činí 1352 metrů čtverečných a účetní hodnota přesahuje 24 tisíc korun.
 
Region| Severní Čechy