Úterý, 21. ledna 2020

Kojetín získá sbírku krojů

23.05.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl bezúplatně Městskému kulturnímu středisku (MKS) v Kojetíně pro výstavní účely historicky cenné movité věci, které získal z tzv. odúmrti po zaníceném národopisci Janu Vražinovi (1950–2012).

​Právo o tom informoval mluvčí úřadu Robert Hurt. Jde podle něj například o soubory krojů, krojových součástí, jako jsou kabát, pás, deštník, kalhoty, kapesníky či klobouk, ale i hanácké opasky, papírové náčrty výšivek a podobně.

„Věci ležely dva roky ve vlhkém domě, takže budeme muset nejprve zjistit, v jakém jsou stavu. Některé bude třeba patrně renovovat, ale počítáme s tím, že část předaných věcí využijeme pro naši stálou expozici Ztracená tvář Hané, která je věnována tradicím a folklóru staré Hané,“ řekla Právu ve čtvrtek ředitelka MKS v Kojetíně Hana Svačinová. Vražina byl rodákem z Kojetína, amatérským archeologem, národopiscem a sběratelem předmětů, které mají souvislost s historií jeho rodiště. Celý život se věnoval výrobě tzv. hanáckých darmovisů – kožených pásků, které zhotovoval pro národopisné soubory z celé Hané.