Úterý, 21. ledna 2020

Náboženské předměty putují do Moravského zemského muzea

29.05.2014
Prachatice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně umělecké artefakty.
Jednalo se o díla s náboženskou tématikou, dřevěný kříž s tělem Krista a barevné tisky na kartonu. Autorství olejomaleb na plátně je přisuzováno Janu Boškovi z Vlachova Březí, malíři historických a chrámových obrazů.
 
ÚZSVM získal movité věci z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

V případě, že státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. V takových případech požádá ÚZSVM Ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt                                                                               
vedoucí sam. odd. Komunikace