Úterý, 21. ledna 2020

Neznámi dědici: stát hledá tisíce vlastníků půdy, ale pozor na podvodníky

05.05.2014
Liberec (Liberecké listy) - Zahrady, ostatní plochy, louky a zbořeniště. To jsou nejčastější typy pozemků, u nichž není znám současný majitel. V Libereckém kraji je 163 takových pozemků. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu 192 000 nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky a odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Z analýzy dat o 192 000 neznámých vlastníků vyplývá, že mnohé z nemovitostí mají více neznámých spoluvlastníků.
​Celkem jde o 91 800 nemovitostí, z toho zhruba 88 000 pozemků a 3 800 staveb. U tří čtvrtin budov není uvedeno ani číslo popisné nebo evidenční. Podle druhu využití z hlediska katastru jde především o jiné stavby, garáže, zemědělské stavby, ale lze zde najít i objekty k bydlení a rodinné domy.
           
Nejvíce položek neznámých vlastníků je evidováno v Jihomoravském a Středočeském kraji, naopak nejméně je jich v kraji Karlovarském a Libereckém.
           
Povinností vlastníka nemovitosti je udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Vlastníci by se ke svému majetku proto měli hlásit sami. Protože však ne vždy vznikl současný stav vinou vlastníků, podle katastrálního zákona se ÚZSVM do hledání neznámých vlastníků zapojí aktivně.
           
Pokud se podaří tuto osobu zjistit, písemně ji vyzve, aby předložila listiny dokládající její vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Podobný postup bude platit i v případě, že se údajný vlastník nebo jeho dědic přihlásí sám, a to na místně příslušném odloučeném nebo územním pracovišti úřadu, jehož kontaktní údaje nalezne na webu ÚZSVM.
           
Od roku 2006 prošetřili zaměstnanci ÚZSVM při prověřování vlastnických titulů již téměř 34 000 nemovitostí, z toho u více než 20 000 se jim podařilo majitele přesně určit.
           
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li desetiletá lhůta podle občanského zákoníku, kdy se k nemovitosti nikdo nehlásí, neplatí z ní daně a nepečuje o ni, má se za to, že nemovitost je opuštěná a stává se vlastnictvím státu. Pak již nemá potencionální dědic na pozemky nárok.
           
V Libereckém kraji jsou pozemky s největší výměrou bez současného známého majitele v Heřmanicích v Podještědí (poslední známý vlastník Oswald Bürger, 11 283 m2) v Jeřmanicích (neznámý vlastník, 10 968 m2) a Pěnčíně (Josef Mráz, Anna Bernatová, Marie Loudová, Blažena Musilová, Františka Frišová, Helena Přibylová - každý 9 047 m2). V Liberci se většinou jedná o zahrady a ostatní plochy. Největší je zahrada v Nových Pavlovicích o výměře 1 063 m2. Poslední známý vlastník byl František Spěvák.
           
Zpráva o tom, že stát hledá vlastníky nemovitostí, vyšla před měsícem. A už se objevili první chytráci, kteří na možných dědicích pozemků chtějí podvodem vydělat. Státní majetkový úřad vydal týden po velikonocích varování před podvodníky, kteří využívají důvěřivosti občanů a nabízejí jim za úplatu pomoc při prokazování jejich vlastnických nároků a při komunikaci s úřady.
           
Podvodné jednání zaznamenal ÚZSVM koncem dubna na Chebsku. Podvodník vydávající se za vedoucího pracovníka krajského pracoviště ÚZSVM v Plzni navštívil starší paní v jejím domě s tím, že v seznamech tzv. neznámých vlastníků publikovaných na webu ÚZSVM našel několik pozemků jejích rodičů. Důchodkyni lživě informoval o nutnosti zapsat své nároky do katastru nemovitostí nejpozději do konce dubna letošního roku a požádal ji o peníze na zaplacení kolku nutného pro jednání s katastrálním úřadem. Další hotovost si chtěl vyzvednout při opětovné návštěvě v jejím domě s vysvětlením, že tyto prostředky bude potřebovat na jiné kolky. Vyžádal si rovněž rodné listy rodičů a informace o rodných číslech všech příbuzných majících nárok na tento majetek.
           
Paní se později rozhodla totožnost údajného zaměstnance ÚZSVM telefonicky ověřit na chebské pobočce ÚZSVM. Zástupci ÚZSVM po obdržení informace o takto očividně kriminálním jednání neprodleně informovali Policii České republiky. Podvodník byl díky tomu zadržen při návratu do domu postižené paní, kde si chtěl vyzvednout zbývající peněžní částku na vymyšlené kolky.
           
ÚZSVM v souvislosti s tímto případem upozorňuje občany, že při pátrání po tzv. neznámých vlastnících nepožaduje žádné finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých při této činnosti. Zaměstnanci ÚZSVM rovněž osobně nenavštěvují jednotlivé potenciální majitele či dědice po majitelích nemovitostí vedených v seznamech neznámých vlastníků.
 
Foto popis|