Úterý, 21. ledna 2020

Pozemky získané restitucemi bude na Opavsku biskupství pronajímat

14.05.2014
Opava (5plus2.cz) - Majetek, o který církev na Opavsku požádala, postupně mění majitele. Církve, řády i kongregace o něj žádaly formou takzvaných výzev od Lesů České republiky nebo Pozemkového fondu České republiky. Na Ostravsko-opavském biskupství už vzniká speciální odbor, který bude majetek vydaný v souvislosti s církevními restitucemi spravovat.
​"V okrese Opava jsme loni jménem farností uplatnili u Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR výzvy na celkem 550 pozemků," uvedl Pavel Siuda, mluvčí Biskupství ostravskoopavského. "Jsou to zemědělské a lesní pozemky o rozloze od několika metrů čtverečních až po několik hektarů, které patřily do majetku přibližně 60 farností."
 
Řečí čísel to v okrese znamená zhruba 300 hektarů lesních a 180 hektarů zemědělských pozemků.
 
"Na základě podaných výzev dochází k postupnému uzavírání dohod a vydávání majetku. K dnešnímu dni máme v okrese Opava uzavřeno celkem 30 dohod na vydání majetku," upřesnil minulý týden Siuda.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už tak štědrý není. "Podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi úřad jako povinná osoba dosud nevydal v rámci Opavska žádné nemovité věci," řekl Karol Siwek, ředitel ostravského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
 
Za povinné osoby přitom zákon č. 428/2012 Sb. (účinnosti nabyl 1. ledna 2013) stanoví pozemkový fond, Lesy ČR a stát, tedy jeho organizace, fondy a státní podniky. "Odloučené pracoviště Opava a Bruntál eviduje v rámci Opavska dvaadvacet výzev k vydání majetku," upřesnil Siwek.
 
Představuje to 40 pozemků a jednu budovu. "Výzvy se týkají nemovitých věcí v patnácti katastrálních územích. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochu a další. Dvě výzvy byly zamítnuty a v případě dvou výzev bylo sděleno, že ÚZSVM není povinnou osobou. U ostatních výzev není šetření ukončeno," podotkl ředitel.
 
"Církevní a náboženské společnosti (oprávněné osoby) měly možnost do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona výzvu k vydání zemědělské nemovitosti či jiné věci podat," poznamenal Siwek.
 
Mluvčí biskupství k tomu poznamenal: "Zákon o majetkovém vyrovnání umožnil podat výzvy k vydání pouze na majetek, který spravoval stát - respektive Pozemkový fond ČR a Lesy ČR. Ze zákona nebylo možné uplatnit výzvy na majetek ve správě měst, obcí a krajů."
 
Restituce na Opavsku se přitom netýkají jen majetků farností, ale také řádů, které zde stovky let působí. "Řády a kongregace si sami žádaly o vydání svých majetků, ale stejně jako farnosti jen o ty, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR," upozornil Siuda.
 
Církev už má také jasno, jak bude nabytý majetek spravovat. "V navrácených lesích chceme hospodařit sami. Pro tento účel vzniká na biskupství nový odbor, který bude mít správu lesů na starosti a který bude na jednotlivé práce najímat firmy a živnostníky," naznačil mluvčí.
 
Těžit z toho mohou místní podnikatelé. "Naší prioritou je právě spolupráce s místními živnostníky v Beskydech a v Jeseníkách, pro které je práce v lese často jediným možným zdrojem obživy. Výnosy z hospodaření budou využity na obnovu a údržbu lesů a podporu aktivit církve v pastorační, vzdělávací, sociální a charitativní oblasti," zdůraznil Siuda.
 
Jasno má biskupství i v případě polí. "Zemědělské pozemky budou přímo pronajímané zemědělcům, kteří na nich budou hospodařit. Příjmy z nájmu budou stejně jako u výnosů z lesů využity k financování aktivit církve v pastorační, vzdělávací, sociální a charitativní oblasti," prozradil plán církve Siuda.