Čtvrtek, 23. ledna 2020

Dům z roku 1620 prodán ve výběrovém řízení

12.05.2014
Dům z roku 1620 prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 351 tisíc korun rodinný dům s pozemky na náměstí v Miletíně.
Dva pozemky o celkové výměře 726 m2 tvoří s rodinným domem funkční celek. Dům byl užíván již od roku 1620 a byl postupně upravován a modernizován. Součástí majetku je další příslušenství - dřevník, sklad a přístřešek. Dům je napojen na elektrickou energii a městský vodovod.
 
Nemovitosti získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně jako tzv. odúmrť a podařilo se je prodat až v šestém kole výběrového řízení.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.