Čtvrtek, 12. prosince 2019

Náboženské předměty putují do Moravského zemského muzea

29.05.2014
Náboženské předměty putují do Moravského zemského muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně umělecké artefakty.
Jednalo se o díla s náboženskou tématikou, dřevěný kříž s tělem Krista a barevné tisky na kartonu. Autorství olejomaleb na plátně je přisuzováno Janu Boškovi z Vlachova Březí, malíři historických a chrámových obrazů.
 
ÚZSVM získal movité věci z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
V případě, že státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. V takových případech požádá ÚZSVM Ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat.