Pátek, 6. prosince 2019

Nalezené a odcizené kolo prodáno

30.05.2014
Nalezené a odcizené kolo prodáno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal ve 4. kole výběrového řízení horské jízdní kolo zn. Leader Fox s černou textilní brašnou zn. KELLY´S za více než 4 tisíce korun.
Uvedené movité věci propadly v rámci trestního opatření státu, neboť byly obviněným nalezeny a následně odcizeny. Jednalo se o případ, kdy byl obžalovanému na základě rozsudku Okresního soudu v Klatovech uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 75 hodin podle trestního zákona za přisvojení si cizí věci nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem.