Čtvrtek, 23. ledna 2020

Nedostavěný dům ve Světicích u Říčan se prodal za více než 5,3 milionu

13.05.2014
Nedostavěný dům ve Světicích u Říčan se prodal za více než 5,3 milionu
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více jak 5,3 milionu korun rozestavěnou stavbu s přilehlými pozemky v katastrálním území Světice u Říčan.
Nového majitele se podařilo najít již v prvním kole výběrového řízení. Stát získal tyto nemovité věci na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 jako tzv. odúmrť. I když budova stojí na pozemku více jak 50 let, musel ÚZSVM před zahájením prodeje nejdříve zajistit zaevidování stavby do katastru nemovitostí. Výnos z prodeje majetku odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ni podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.