Pondělí, 9. prosince 2019

Ohrožený druh želvy převzala zoologická zahrada

23.05.2014
Ohrožený druh želvy převzala zoologická zahrada
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, získal na základě rozsudku vydaném v trestním řízení želvu paprsčitou.

​Důvodem propadnutí bylo neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy.

 
Želva paprsčitá je druh přímo ohrožený vyhubením, který podléhá registraci a platí pro ni zákaz komerčního využívání. Jako druh je zařazena pod Mezinárodní úmluvu CITES a to znamená, že se nesmí prodávat, nabízet k prodeji, kupovat či jinak využívat za účelem zisku.

Na základě doporučení Ministerstva životního prostředí, do jehož působnosti patří oblast ochrany přírody a krajiny, ÚZSVM želvu bezúplatně převedl Zoologické zahradě v Brně, která o chráněného živočicha projevila zájem.
 
Pozn.: Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.