Čtvrtek, 23. ledna 2020

Pozemek vedený jako manipulační plocha prodán ve výběrovém řízení

02.05.2014
Pozemek vedený jako manipulační plocha prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 1,45 milionu korun v 5. kole výběrového řízení pozemek v katastrálním území Pravětín.
Pozemek o výměře 6.650 m2 leží u silnice II. třídy Prachatice – Vimperk a je veden jako manipulační plocha. Nachází se v zastavěném území a současně v ploše určené k zastavění a využití pro průmysl, sklady, výrobu a technickou vybavenost. Částečně je využitelný jako zpevněná plocha, částečně je zamokřen a zarostlý náletovými dřevinami. Pozemek byl od roku 2011 opakovaně a neúspěšně nabízen ve výběrovém řízení  ke koupi nebo k pronájmu zpevněných ploch.