Pondělí, 9. prosince 2019

Rodinný dům ve středočeských Hostivicích se prodal za více než 2,6 milionu

29.05.2014
Rodinný dům ve středočeských Hostivicích se prodal za více než 2,6 milionu
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve druhém kole výběrového řízení za více než 2,6 milionu korun rodinný dům v Hostivicích. Výnos odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
Součástí prodeje byly vedle domu i pozemky a příslušenství. Původní majitel zemřel bez zákonných či závětních dědiců a jeho majetek poté z rozhodnutí soudu připadl ÚZSVM jako tzv. odúmrť. Nemovitost se nachází na severozápadní straně zastavěné části obce Hostivice v Prostřední ulici. V uvedené ulici ÚZSVM dále prodává rodinný dům č.p. 693 spolu se třemi pozemky.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s tímto způsobem nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.