Pondělí, 20. ledna 2020

květen

Zabrušany na Teplicku získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi

15.05.2014
Zabrušany na Teplicku získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Zabrušany nemovitosti v účetní hodnotě téměř 530 tisíc korun.

Televizní kamery dokumentovaly likvidaci pirátských nahrávek filmů

14.05.2014
Televizní kamery dokumentovaly likvidaci pirátských nahrávek filmů
Velký zájem novinářů i štábů televizního zpravodajství vyvolala nabídka Územního pracoviště ÚZSVM v Ostravě osobně se zúčastnit likvidace 600 DVD a CD disků s nelegálně pořízenými nahrávkami mnoha zahraničních i českých filmových snímků.

ÚZSVM bezúplatně převedl Pelhřimovu pozemky u komunikace

14.05.2014
ÚZSVM bezúplatně převedl Pelhřimovu pozemky u komunikace
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví města Pelhřimova sedm pozemků v jeho katastru. Účetní hodnota převedených nemovitostí činí téměř 310 tisíc korun.

Nedostavěný dům ve Světicích u Říčan se prodal za více než 5,3 milionu

13.05.2014
Nedostavěný dům ve Světicích u Říčan se prodal za více než 5,3 milionu
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více jak 5,3 milionu korun rozestavěnou stavbu s přilehlými pozemky v katastrálním území Světice u Říčan.

Dům z roku 1620 prodán ve výběrovém řízení

12.05.2014
Dům z roku 1620 prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 351 tisíc korun rodinný dům s pozemky na náměstí v Miletíně.

ÚZSVM předal Policii ČR Škodu Fabii Combi z dědictví

09.05.2014
ÚZSVM předal Policii ČR Škodu Fabii Combi z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl Krajskému ředitelství Policie ČR Zlínského kraje osobní automobil Škoda Fabia Combi. Policie ČR využije tento majetek jako služební vozidlo k plnění své činnosti, která spočívá ve službě veřejnosti.

Zbraně a střelivo z dědictví předal ÚZSVM Policii ČR

07.05.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), převedl Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje střelnou zbraň typu revolver, včetně nábojů.

Puncovní úřad obdržel od ÚZSVM šperky a mince

06.05.2014
Puncovní úřad obdržel od ÚZSVM šperky a mince
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), předal Puncovnímu úřadu – Expozitura Hradec Králové, který jako orgán státní správy vykonává úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů, šperky a mince v celkové hodnotě téměř 159 tisíc korun.

Pozemek vedený jako manipulační plocha prodán ve výběrovém řízení

02.05.2014
Pozemek vedený jako manipulační plocha prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 1,45 milionu korun v 5. kole výběrového řízení pozemek v katastrálním území Pravětín.