Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM předal majetek Královské kanonii premonstrátů

28.05.2014
ÚZSVM předal majetek Královské kanonii premonstrátů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), uzavřel dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, dohodu s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově o vydání majetku v katastrálním území Sepekov.

Předmětem dohody byla stavební parcela včetně stodoly a další dva pozemky, které se nacházejí v uzavřeném areálu místní fary a tvoří příjezd a dvůr. Stavba stodoly se nachází vedle hřbitova v Sepekově. Část stodoly slouží jako průjezd na další nemovitosti, v části má Městys Sepekov uskladněn materiál potřebný k běžným opravám a údržbě v obci. Dosud pozemek využíval Městys Sepekov bezúplatně na základě smlouvy o výpůjčce nemovitostí.

Za přítomnosti zástupců ÚZSVM, Městyse Sepekov a Královské kanonie premonstrátů na Strahově došlo k fyzickému předání výše uvedeného nemovitého majetku.