Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM převedl Boršicím stavbu s pozemkem

16.05.2014
ÚZSVM převedl Boršicím stavbu s pozemkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně a ve veřejném zájmu obci Boršice pozemek, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti. Ta bude sloužit jednotce sboru dobrovolných hasičů, kterou obec v souladu se zákonem o požární ochraně zřizuje.
Předmětný pozemek se stavbou přiléhá k hasičské zbrojnici, která již je ve vlastnictví obce.