Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM převedl pozemek pod komunikací obci Suchovršice

27.05.2014
ÚZSVM převedl pozemek pod komunikací obci Suchovršice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl pozemek do vlastnictví obce Suchovršice.
Pozemek je součástí místní komunikace, která se dále nachází na pozemku obce. Zpevněná komunikace navazuje na hlavní silnici směr Trutnov – Úpice a spojuje osadu Kvíčala s obcí Batňovice.
 
ÚZSVM majetek převedl v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Převodem bylo sjednoceno vlastnictví pozemků a stavby. Byly tím narovnány nedokončené majetkoprávní vztahy z minulosti, kdy na pozemku byla vybudovaná komunikace.