Čtvrtek, 23. ledna 2020

Zabrušany na Teplicku získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi

15.05.2014
Zabrušany na Teplicku získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Zabrušany nemovitosti v účetní hodnotě téměř 530 tisíc korun.
Jednalo se o celkem 6 pozemků o rozloze 4.585 m2, z nichž 4 se nacházejí v katastrálním území Želénky a dva v katastrálním území Zabrušany. Všechny parcely leží pod místními komunikacemi III. třídy. Komunikaci v katastrálním území Zabrušany vyžívají obyvatelé obce pro přístup k vlastním nemovitostem a k objektům občanské vybavenosti, jako je například tamní mateřská školka a základní škola. Převodem pozemků došlo ke sjednocení vlastníka tělesa komunikace a pozemku pod ním.