Čtvrtek, 23. ledna 2020

Zbraně a střelivo z dědictví předal ÚZSVM Policii ČR

07.05.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), převedl Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje střelnou zbraň typu revolver, včetně nábojů.
V policejních skladech skončily i repliky dvou revolverů, 113 kusů olověných střel, 198 kusů perkusních zápalek a dalšího příslušenství ke zbraním. Česká republika se stala vlastníkem těchto zbraní a střeliva na základě tzv. odúmrtě.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Podle ustanovení § 18 odst. 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., zbraně, střelivo a výbušniny podle zvláštních právních předpisů, jejichž vlastníkem se stal stát, se předají Ministerstvu vnitra – Krajskému ředitelství policie.