Čtvrtek, 5. prosince 2019

Zemědělské pozemky ve spoluvlastnictví na Benešovsku mají nového majitele

30.05.2014
Zemědělské pozemky ve spoluvlastnictví na Benešovsku mají nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), našel kupce pro ideální polovinu dvou pozemků v katastrálním území Roubíčkova Lhota.
Spoluvlastník jmenovaných pozemků o výměře 5.982 m2, využívaných jako orná půda, neuplatnil své předkupní právo. Nemovitosti se podařilo prodat ve druhém kole výběrového řízení za kupní cenu 50 tisíc korun. Do vlastnictví státu připadly jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ni podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.