Neděle, 15. prosince 2019

Bezúplatné převody lesních pozemků a vodních toků

26.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod dalších lesních pozemků a vodních toků.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod dalších lesních pozemků a vodních toků.

Lesní pozemky převedl ÚZSVM do příslušnosti hospodaření státnímu podniku Lesy České republiky. Jednalo se celkem o 49 pozemků v 15 katastrálních územích bývalého okresu ďár nad Sázavou. Celková výměra majetku je 128.524 m2 v účetní hodnotě 800 tisíc korun.

Novým vlastníkem vodních toků se stala Zemědělská vodohospodářská správa. V tomto případě převedl ÚZSVM celkem 30 pozemků ve 14 katastrálních územích, jejichž celková výměra je 16.860 m2 v účetní hodnotě bezmála 11 tisíc korun.

ÚZSVM zmíněnými převody předává majetek státní organizaci, resp. organizační složce státu, která je pověřena hospodařit s tímto druhem majetku.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace