Pondělí, 9. prosince 2019

Další hraniční přechod pro Ústecký kraj

13.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji další areál bývalého hraničního přechodu. Celková účetní hodnota předaného nemovitého i movitého majetku je více než 1,9 milionu korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji další areál bývalého hraničního přechodu. Celková účetní hodnota předaného nemovitého i movitého majetku je více než 1,9 milionu korun.

Předmětem převodu byly nemovitosti, které se nacházejí na bývalém hraničním přechodu Hřensko. Jednalo se o objekt bývalé celnice včetně movitého majetku a pozemky o celkové výměře 1.050 m2. Nemovitosti se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce při hranici s Národním parkem České Švýcarsko, proto bylo podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí ČR.

ÚZSVM před předáním hraničního přechodu provedl v rámci II. etapy úprav odstranění překážek, které bránily plynulému silničnímu provozu. Prostřednictvím odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení zajistil ÚZSVM také odstranění ocelového zastřešení odbavovacího prostoru a další drobné venkovní stavební úpravy.

ÚZSVM převádí majetek na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace