Pondělí, 9. prosince 2019

Hraniční přechod Boží Dar převeden městu

14.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 milionů korun. Objekt hraničního přechodu bude ještě do konce roku 2009 využívat Policie ČR.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 milionů korun. Objekt hraničního přechodu bude ještě do konce roku 2009 využívat Policie ČR.

Prostřednictvím odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení zajistil ÚZSVM odstranění zastřešení odbavovacího prostoru, další drobné venkovní úpravy a stavební činnosti jako např. úpravu komunikace, vyznačení svislého i vodorovného silničního značení.

S majetkem na hraničních přechodech nakládá ÚZSVM v souladu s usnesením Vlády ČR. Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva financí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace