Čtvrtek, 12. prosince 2019

Hraniční přechod Harrachov patří městu

06.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Harrachov objekty hraničního přechodu Harrachov. Jedná se o čtyřpodlažní administrativní objekt, budovu bývalé restaurace a technické objekty. Účetní hodnota předaných nemovitostí dosahuje 50 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Harrachov objekty hraničního přechodu Harrachov. Jedná se o čtyřpodlažní administrativní objekt, budovu bývalé restaurace a technické objekty. Účetní hodnota předaných nemovitostí dosahuje 50 milionů korun.

Město Harrachov projevilo zájem o převod celého komplexu hraničního přechodu včetně zastavěných a přilehlých pozemků. Převod pozemků je však v současné době blokován restitučním nárokem Ernsta Harracha. Pozemky v areálu hraničního přechodu proto až do konečného vyřešení restitučního sporu zůstávají v příslušnosti hospodaření ÚZSVM.

ÚZSVM zajistil na tomto hraničním přechodu řadu významných akcí (např. výměnu venkovního kanalizačního potrubí, opravu terasy, úpravu odvětrání vnitřní kanalizace administrativní budovy, instalaci termoregulačních ventilů na topném systému, opravu vodárny a úpravny pitné vody). V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru zajistil ÚZSVM také odstranění překážek, které bránily volnému průjezdu automobilů.

ÚZSVM převzal do správy majetek na silničních hraničních přechodech k 1. 9. 2004 od Generálního ředitelství cel, a to na základě usnesení Vlády ČR. Nemovitosti na hraničním přechodu Harrachov využívala až do konce roku 2007 Služba cizinecké a pohraniční policie.

Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku byla schvalovací doložka Ministerstva životního prostředí ČR. ÚZSVM nakládá s majetkem na silničních hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace