Pondělí, 9. prosince 2019

Hraniční přechod Pomezní boudy je v majetku obce

28.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Obci Malá Úpa budovu bývalého hraničního přechodu Pomezní Boudy i s pozemkem.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Obci Malá Úpa budovu bývalého hraničního přechodu Pomezní Boudy i s pozemkem.

Jednalo se o nemovitosti, které se nacházejí v katastrálním území Horní Malá Úpa na hranici s Polskem. Obec převodem získala do svého vlastnictví majetek za bezmála 5,1 milionů korun.

Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bylo schválení Ministerstvem životního prostředí ČR. ÚZSVM tento druh majetku převádí v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace