Čtvrtek, 12. prosince 2019

Tiskové prohlášení ÚZSVM k prodeji Louckého kláštera

07.01.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dne 6. 1. 2009 ukončil 1. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo “ Louka. ÚZSVM nebyla ve lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení doručena žádná nabídka.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dne 6. 1. 2009 ukončil 1. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo “ Louka. ÚZSVM nebyla ve lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení doručena žádná nabídka.

ÚZSVM přistoupí k vyhlášení 2. kola výběrového řízení a bude postupovat standardním způsobem jako v jiných případech, tzn. že minimální kupní cena bude snížena o 30 % oproti původní, která činila 160 milionů korun.

Aktuální cena pro vyhlášení 2. kola výběrového řízení na prodej předmětných nemovitostí bude ve výši 112 milionů korun. ÚZSVM předpokládá vyhlášení 2. kola výběrového řízení nejpozději do dvou týdnů.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace