Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM bezúplatně předal pozemky pro stavbu křižovatky

05.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky pro stavbu křižovatky. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 510 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky pro stavbu křižovatky. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 510 tisíc korun.

ÚZSVM dokončil bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dubí u Teplic v souvislosti s připravovanou stavbou okružní křižovatky na Ruské ulici v Dubí, kterou realizuje Ř˜editelství silnic a dálnic ČR.

Jednalo se o převod pozemku pod silnicí I. třídy o celkové výměře 3.356 m2, který ÚZSVM převedl Ř˜editelství silnic a dálnic ČR, a dále šlo o bezúplatný převod Městu Dubí, které tak získalo celkem 5 pozemků pod místními komunikacemi o výměře 612 m2.

Podmínkou platnosti smlouvy o předání majetku státu a o změně hospodaření s tímto majetkem, kterou byl převeden pozemek do vlastnictví Ř˜SD ČR, bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva dopravy ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace