Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM předal správní budovu Probační a mediační službě

19.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převedl Probační a mediační službě správní budovu ve Frýdku-Místku.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převedl Probační a mediační službě správní budovu ve Frýdku-Místku.

Nemovitost s kapacitou 19 kancelářských míst, se samostatnou garáží a přilehlými pozemky se nalézá poblíž centra městské části Místek, kde je dobrá dopravní obslužnost. V bezprostředním sousedství se nachází objekt Okresní správy sociálního zabezpečení, ve kterém jsou rovněž zabezpečovány agendy magistrátu města.

Probační a mediační služba díky ÚZSVM získala vhodné prostory pro svou činnost, která souvisí s dohledem nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, s kontrolou výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a s mimosoudním zprostředkováním řešení sporů mezi obviněnými a poškozenými.

ÚZSVM převedl budovu v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace