Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM prodal Holubovský mlýn

27.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu více než 1,8 milionu korun, kterou získal z prodeje budovy č. p. 29 a příslušných pozemků v katastrálním území Holubov.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu více než 1,8 milionu korun, kterou získal z prodeje budovy č. p. 29 a příslušných pozemků v katastrálním území Holubov.

Jedná se o kulturní památku, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les. Součástí prodané budovy je také malá vodní elektrárna. Její technologická část však nebyla předmětem kupní smlouvy, protože nenáležela do vlastnictví státu, ale do vlastnictví zemědělského družstva, které ji rovněž převedlo novému vlastníkovi budovy.

O zmíněné nemovitosti neprojevila zájem žádná organizační složka státu ani Ministerstvo kultury ČR. I když byl kupující vybrán až ve 3. kole výběrového řízení, lze převod považovat za úspěšný, protože dosažená kupní cena zhruba o 220 tisíc korun převyšuje cenu administrativní.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace