Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu

12.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil prodej pozemků v průmyslové zóně města Luhačovice. Z prodeje vzešel výnos převyšující 3,6 milionů korun, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil prodej pozemků v průmyslové zóně města Luhačovice. Z prodeje vzešel výnos převyšující 3,6 milionů korun, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

Jednalo se o prodej celkem 6 pozemků o výměře téměř 3.700 m2 situovaných uvnitř průmyslového areálu firmy, která se zabývá výrobou nábytku. Předmětné pozemky tvoří tzv. funkční celek se stavbami (výrobní haly a manipulační plochy), jejichž vlastníkem je kupující.

Díky prodeji došlo ke sjednocení vlastnictví nemovitostí, tj. staveb a pozemků, které kupující dosud užíval na základě nájemní smlouvy.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace