Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM prodal zdravotní středisko Městu Litoměřice

15.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem zdravotního střediska v Litoměřicích do státního rozpočtu částku téměř 7 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem zdravotního střediska v Litoměřicích do státního rozpočtu částku téměř 7 milionů korun.

ÚZSVM nabídl zdravotní středisko organizačním složkám státu a státním organizacím, které o něj ale neprojevily zájem. Z důvodu setrvání lékařů v objektu a zachování zdravotnické péče pro zhruba 8 tisíc pacientů Město Litoměřice požádalo ÚZSVM o odkoupení nemovitostí do svého vlastnictví.

V budově se nachází lékárna, zdravotní středisko pro děti, dorost a dospělé, dále jsou zde skladové a technické prostory. Součástí prodeje byl také pozemek, zastavěná plocha a nádvoří o rozloze 775 m2. Budova zdravotního střediska byla postavena v roce 1986.

Smlouvu o prodeji nemovitostí Městu Litoměřice schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Pozn.: Souhlas ministerstva byl nutný z důvodu, že se nemovitosti nacházejí v rozsáhlém chráněném území.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace