Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy na Jablonecku

20.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Městu Jablonec nad Nisou pozemky pod místními komunikacemi.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Městu Jablonec nad Nisou pozemky pod místními komunikacemi.

ÚZSVM převedl městu 22 pozemků v katastrálních územích Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Rýnovice a Jablonec nad Nisou. Nejvíce, celkem 14 pozemků o výměře 10.088m2, převedl ÚZSVM v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

ÚZSVM převodem pozemků, jejichž účetní hodnota dosahuje 4,5 milionů korun, sjednotil vlastníka pozemku a stavby místních komunikací, čímž umožnil vlastníkovi účinnější výkon vlastnických práv a povinností.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace