Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM zajistil průjezd hraničním přechodem Svatý Kříž

29.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), zajistil volný průjezd silničním hraničním přechodem Svatý Kříž “ Waldsassen. ÚZSVM odstranil překážky, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici II. třídy.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), zajistil volný průjezd silničním hraničním přechodem Svatý Kříž “ Waldsassen. ÚZSVM odstranil překážky, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici II. třídy.

ÚZSVM nechal odstranit zastřešení původního celniště a dva odbavovací boxy v souladu s usnesením Vlády ČR a harmonogramem plnění úkolů úpravy hraničních přechodů.

Samotnou demolici, která měla být dokončena nejpozději do konce roku 2009, zajistil ÚZSVM již před vlastním prodejem areálu hraničního přechodu, který bude probíhat formou výběrového řízení. Územně samosprávní celky totiž neprojevily zájem nemovitosti bezúplatně převzít do svého vlastnictví.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace