Sobota, 7. prosince 2019

Zabavené zboží zlikvidováno ve spalovně

08.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil likvidaci movitých věcí neoprávněně označených ochrannou známkou.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil likvidaci movitých věcí neoprávněně označených ochrannou známkou.

Jednalo se o cca 8,5 tisíce kusů zboží o celkové hmotnosti 2,44 tun, především textilního zboží, obuvi, kalkulaček a kosmetiky, které propadly ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu.

ÚZSVM ve spolupráci s Celním ředitelstvím Praha převezl zabavené zboží do spalovny LAFARGE, a. s., Cement “ Čížkovice, kde bylo rozdrceno a následně spáleno.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace