Sobota, 4. dubna 2020

Tisková zpráva

13.01.2003

Vážení kolegové,na Vaše četné otázky, jak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) vyřešil záležitost s adresováním listovních zásilek na okresní úřady (dále jen OkÚ) odpovídáme:V případě, že budou zásilky určené okresním úřadům doručeny, bude skupina pro likvidaci OkÚ při ÚZSVM postupovat takto:Poštovní zásilky zaslané na adresu již zrušených okresních úřadů, doručené poštou na adresy OkÚ v období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003, přijímají pověření zaměstnanci místně příslušné skupiny pro likvidaci OkÚ. Pro tyto poštovní zásilky je zavedena zvláštní evidence (tzn. mimo evidenci pošty ÚZSVM). Poštovní zásilky jsou neprodleně zasílány na adresu příslušného subjektu, na něhož byly kompetence zrušených okresních úřadů týkající se dané problematiky přeneseny. V případě, že nelze určit příslušný subjekt, zašle pověřený zaměstnanec tuto písemnost na adresu Ministerstva vnitra ČR. Písemnosti zaslané na adresu zrušených okresních úřadů po 31. 3. 2003 budou neprodleně postoupeny přímo na Ministerstvo vnitra ČR
.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM, těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace