Čtvrtek, 9. dubna 2020

Brod bezplatně získal pozemek v mateřince

Bezúplatným převodem pozemku v zahradě mateřské školy (MŠ) v uherskobrodských Havřicích do vlastnictví města napomohl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k rozšíření užitné plochy zahrady.

O tento pozemek jsme dlouho usilovali, protože město mělo zájem jednak uvést do pořádku vlastnické vztahy, kdy jsme v zaplocené zahradě MŠ nebyli vlastníky všech pozemků, a navíc máme zpracovaný projekt na rozšíření zahrady MŠ, kdy počítáme s rozšířením užívané plochy zahrady i na tento pozemek, uvedl brodský starosta Patrik Kunčar s poukazem na to, že se celá záležitost vlekla již několik let. Budova školky pochází z roku 1816, ke školním účelům začala sloužit v roce 1965. Přilehlá zahrada prošla renovací.