Čtvrtek, 9. dubna 2020

Budovy Jitra už patří městu

Bezúplatně dostalo město Olomouc od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nemovitosti, kde sídlí nezisková organizace Jitro, poskytující péči o zdravotně postižené.
Snad díky tomu dosáhneme na finanční prostředky, které nám umožní opravit tyto staré budovy. Jsou v havarijním stavu, řekla ředitelka sdružení Dana Snozová. Jitro provozuje denní stacionáře pro klienty s kombinovanými vadami, vyjma sluchových a zrakových, od sedmi let věku až do dospělosti.
Účetní hodnota budov a pozemků převyšuje osm milionů korun, doplnila Jana Rennerová, vedoucí samostatného oddělení komunikace úřadu.