Čtvrtek, 9. dubna 2020

Diakonie získala areál Sobotín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a převedl bezúplatně Diakonii Českobratrské církve evangelické (ČCE) soubor nemovitostí, budov a pozemků, které jsou součástí uzavřených areálů střediska diakonie v Sobotíně na Šumpersku.
Majetek, jehož účetní hodnota převyšuje 10 miliónů korun, bude sloužit k provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb, řekla Právu mluvčí ÚZSVM Jana Rennerová. Středisko v Sobotíně poskytuje sociální služby, pomoc a péči občanům ve stáří, osobám s Alzheimerovou chorobou a osobám s demencí.
Současně poskytuje tzv. odlehčující péči, pečovatelskou i roznáškovou službu občanům v domácnostech. V objektech, které byly nyní předmětem převodu, poskytovaly německá a poté česká diakonie komplexní sociální a charitativní služby již od roku 1926 a následně až do roku 1959, kdy podle vládního usnesení byly veškeré církevní ústavy sociální péče předány do vlastnictví státu, případně do správy národních výborů.
V ústavu přesto i nadále působily sestry diakonky. Diakonie ČCE byla obnovena v roce 1989 a v roce 1992 převzala do správy Domov odpočinku ve stáří Sobotín, aby zde opět poskytovala komplexní sociální a charitativní služby. Tento způsob využití zůstane zachován i v budoucnu, dodala mluvčí.