Úterý, 31. března 2020

Diakonii stát vrátil majetek, který jí zabavil v roce 1959

Celý areál Domova odpočinku ve stáří v Sobotíně na Šumpersku převedl stát bezúplatně na Diakonii Českobratrské církve evangelické, která zařízení dlouhodobě provozovala. Diakonie přišla o budovy v roce 1959, kdy všechny církevní ústavy sociální péče převzal stát. Teprve po dvaapadesáti letech sobotínský komplex vrátil.
Sobotínské zařízení předal stát bezúplatně ve veřejném zájmu. Majetek, jehož účetní hodnota převyšuje částku deset milionů korun, bude sloužit dál k provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb, sdělila mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová.
Diakonie vyřešení svého nároku přivítala. Jsme rádi, že všechno je právně uzavřené, byť zařízení provozujeme od roku 1992, řekl mluvčí organizace Pavel Hanych. Sobotínský ústav poskytuje služby a péči seniorům, lidem s Alzheimerovou chorobou nebo s demencí.