Úterý, 31. března 2020

Kunovice dostaly od státu rozsáhlé pozemky

Kunovice ve středu získaly od státu zdarma rozsáhlé pozemky. V budoucnu mají být využity k protipovodňovým opatřením.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky o rozloze 3163 metrů čtverečných do vlastnictví města Kunovice. Plocha je součástí veřejného prostranství, které se nachází v bezprostřední blízkosti základní školy a jsou na ní umístěny mostní stavby, komunikace i dětské hřiště, informovala mluvčí úřadu Jana Rennerová.
Převod je součástí kompletace pozemků, na kterých chce město vybudovat protipovodňovou ochranu. Jedná se o velký projekt úpravy hrází a celé řady dalších opatření. Jenom projekt bude stát město zhruba šest set tisíc korun. Dokumentaci hodláme předložit na ministerstvo zemědělství, aby Povodí Moravy dostalo dotaci a mohlo realizovat stavbu, uvedla starostka Kunovic Ivana Majíčková. Zahájení prací je však hudbou budoucnosti. Je to složitý proces, čítající asi stovku smluv. Jsme velmi vděční pozemkovému fondu, že nám takto vyšel vstříc. Vstřícnost také očekáváme od našich občanů a všech vlastníků pozemků. Vždyť vybudování protipovodňových opatření je v zájmu nás všech, aby se neopakovala podobná situace jako loni v červnu, dodala starostka Majíčková.