Čtvrtek, 9. dubna 2020

Starožitnosti z dědictví obohatí muzea

Starožitné nástěnné hodiny, takzvané pendlovky, předal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Rakovník Technickému muzeu v Brně.
ÚZSVM získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť také další starožitné předměty - například téměř 120 let starý dřevěný deskový fotoaparát, asi 100 let starý fotoaparát měchový a troje starožitné kapesní hodinky. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR předal tyto předměty Národnímu památkovému ústavu v Praze.