Středa, 27. května 2020

leden

Zrušení OP Jeseník a vznik referátu Jeseník

30.01.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, oznamuje, že k 31. 1. 2011 dochází ke zrušení odboru Odloučené pracoviště Jeseník a od 1. 2. 2011 vzniká při odboru Odloučené pracoviště Šumperk referát Jeseník.

Zrušení referátů Jablonec nad Nisou a Most

30.01.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, oznamuje, že k 1. 2. 2011 dochází ke zrušení referátu Jablonec nad Nisou (se sídlem Podhorská 62, Jablonec nad Nisou), který dosud působil při odboru Odloučené pracoviště Liberec. Veškerou agendu ÚZSVM v okrese Jablonec nad Nisou bude od 1. 2. 2011 vykonávat odbor Odloučené pracoviště Liberec.

Zrušení referátu Třebíč

30.01.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, oznamuje, že k 1. 2. 2011 dochází ke zrušení referátu Třebíč se sídlem na adrese Otmarova 82/3, Třebíč, který dosud působil při odboru Odloučené pracoviště Jihlava.

Diakonie získala rozsáhlý majetek na Šumpersku

26.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), ve veřejném zájmu a bezúplatně převedl Diakonii Českobratrské církve evangelické soubor nemovitostí. Majetek, jehož účetní hodnota převyšuje částku 10 milionů korun, bude sloužit k provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb.

ÚZSVM řeší rozsáhlé dědictví na severu Čech

24.01.2011
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), řeší dědictví, jehož součástí je také 44 obrazů.

Starožitnosti z dědictví putují do muzeí

19.01.2011
Starožitné nástěnné hodiny (tzv. pendlovky) předal Technickému muzeu v Brně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy).

Bezúplatný převod veřejného prostranství

18.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky o rozloze 3.163 m˛ do vlastnictví města Kunovice.

Vlastníkem pozemků v areálu střední odborné školy je město

17.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Klobouky u Brna pozemky, které se nacházejí pod budovami areálu Městské střední odborné školy.

Převod budovy centra sociálních služeb

12.01.2011
Budovu a stavební parcelu v celkové účetní hodnotě téměř 12,7 milionů korun bezúplatně převedl městu Ústí nad Orlicí ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, referát Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové). V objektu má sídlo Centrum sociální péče města, které zajišťuje chráněné bydlení.

Zboží z tržnic skončilo v drtičce odpadů

10.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předalo odborné firmě k likvidaci celkem 10.566 kusů pirátských hudebních nosičů (CD a DVD nosiče) a 4.663 kusů falsifikátů textilií, obuvi a galanterních výrobků. Součástí těchto výrobků bylo celkem 1.398 opasků s kovovou sponou, které museli zaměstnanci ÚZSVM před likvidací odstranit.

Sjednocení majetku v Českém středohoří

09.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za bezmála 1,2 milionu korun prodal nemovitosti v okrajové části Děčína, v katastrálním území Chrochvice. Pozemky se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Převod majetku v Olomouci byl ve veřejném zájmu

05.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl statutárnímu městu Olomouc nemovitosti, které se nacházejí v uzavřeném areálu centra péče o zdravotně postižené občany v Olomouci. Majetek byl převeden za účelem provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb. Účetní hodnota budov a pozemků převyšuje 8 milionů korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek v areálu mateřské školy

04.01.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemek do vlastnictví města Uherského Brodu. Jednalo se o pozemek v areálu mateřské školy v Uherském Brodě, jejímž zřizovatelem je město.

Liberec získal pozemky bezúplatně

03.01.2011
Celkem 13 pozemků o rozloze 3.854 m2, jejichž účetní hodnota převyšuje 2 miliony korun, bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Uvedený majetek získalo do svého vlastnictví Statutární město Liberec.