Čtvrtek, 12. prosince 2019

Do Znojma zavítají potomci továrnické rodiny Weinbergerů

Do Znojma přijíždí dnes, tedy v úterý 3. ledna, pětičlenná americká výprava potomků proslulé znojemské židovské továrnické rodiny Weinbergerů. (Příjezd vlakem z Vídně je plánován na 12.34 hodin.) idovský továrník Alfred Weinberger vybudoval po roce 1882 v prostoru za znojemským nádražím velký prosperující kožedělný podnik (pozdější továrna Gala).
Do Znojma přijíždí dnes, tedy v úterý 3. ledna, pětičlenná americká výprava potomků proslulé znojemské židovské továrnické rodiny Weinbergerů. (Příjezd vlakem z Vídně je plánován na 12.34 hodin.) idovský továrník Alfred Weinberger vybudoval po roce 1882 v prostoru za znojemským nádražím velký prosperující kožedělný podnik (pozdější továrna Gala). Po roce 1925 na dnešní Rudoleckého (tehdy Wilsonově) ulici u nádraží nechal postavit dvě obytné rezidence. Projekčními pracemi na reprezentační vile č. 19 pro syna Hanse a jeho choť Lisbeth byl pověřen brněnský architekt Norbert Troller. Finálních úprav a zařízení vily stylovým mobiliářem se ujal renomovaný Vídeňan Armand Weiser. Neoklasicistní vila s reprezentačním přízemím a obytným patrem dnes slouží jako mateřská škola. Pro továrnický pár Weinbergerů a staršího syna Fritze navrhl architekt Weiser sousední obytný dům Rudoleckého č. 21 (dnes sídlo znojemské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), k jehož výstavbě došlo roku 1929. Rodina Weinbergerova město opustila ve strachu před Hitlerem roku 1938. Jejich podnik pak byl po druhé světové válce znárodněn. Nejstarším členem delegace hostů bude dr. Dorit, rozená LÁ¶wová, provdaná Noetherová, jejíž maminka Marianne (Mitzi) byla dcerou Alfreda Weinbergera a jeho první ženy Fanny rozené Felixové, dcery Mořice Felixe, zakladatele věhlasné znojemské konzervárny L¸owe & Felix. Ve svých 89 letech je paní Dorit nyní poslední žijící vnučkou továrníka Weinbergera a má na Znojmo milé vzpomínky, a to z let 1926-1938, kdy sem z Vídně často s rodiči jezdila za babičkou a dědečkem na vánoční prázdniny.
Nyní si tuto tradici zopakuje poprvé po 73 letech! Paní Dorit budou doprovázet její dcery Margaret a Evelyn a vnučka Alexis. Posledním členem výpravy bude Jack Stokvis, vnuk Eugenie (Jenny) rozené Weinbergerové, provdané Kordové, další dcery Alfreda Weinbergera.
Průvodce po Znojmě jim budou dělat členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě. Delegace navštíví nejprve obě nemovitosti na Rudoleckého ulici a poté si prohlédne historické jádro Znojma.