Neděle, 15. prosince 2019

Karlovy Vary získaly zdarma pozemky za téměř pět milionů

10.01.2012
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5 051 m2.
​„Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary,“ uvedla mluvčí Jana Rennerová. Všechny nabyté nemovitosti je město povinno užívat pouze k účelu veřejného zájmu, nesmí je tedy využívat ke komerčním nebo výdělečným účelům a ani je pronajímat. „Současně město nesmí pozemky převést na třetí osobu, a to po dobu deseti let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,“ zdůraznila mluvčí.