Pondělí, 16. prosince 2019

Litoměřice získaly pozemky za 14 mil.

25.01.2012
Litoměřice – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.
Předmětem převodu bylo 19 pozemků o celkové rozloze 35.863 m2, které leží v katastrálním území Litoměřice a nacházejí se pod tělesy místních komunikací ve vlastnictví města. Převodem majetku došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a těles komunikací. Tím ÚZSVM zároveň umožnil městu lepší výkon vlastnických práv při správě vlastních komunikací.
 
Region| Severní Čechy