Středa, 27. května 2020

leden

Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně

31.01.2012
Teplice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obcím a Ústeckému kraji v okrese Teplice 52 pozemků v účetní hodnotě bezmála 3,9 milionů korun. Celková výměra majetku je 41.901 m².

Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech

30.01.2012
Děčín – Pozemky v hodnotě téměř 18 milionů korun bezúplatně převedl Ústeckému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Ústecký kraj bezúplatným převodem získal do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 77.737 m2, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.

Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci

26.01.2012
Louny – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Žatec rozsáhlý pozemek v účetní hodnotě přes 4,2 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun

24.01.2012
Litoměřice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

19.01.2012
Domažlice – Celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi převedl bezúplatně městu Staňkov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Staňkov – ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích.

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

18.01.2012
Jihlava – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².

Zaměstnanci ÚZSVM našli v domě skrýš s penězi

17.01.2012
Jindřichův Hradec – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu tzv. odúmrť. Ta zahrnovala rodinný dům s navazujícími pozemky v katastrálních územích a obci Nové Olešné a dále zemědělské pozemky v katastrálním území Nová Olešná a Vlčice u Střížovic. Celková hodnota získaného majetku přesahuje 1,5 milionu korun.

ÚZSVM předal administrativní budovu v Sokolově

16.01.2012
Karlovy Vary – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje do bezplatného užívání administrativní budovu v Sokolově, kde dosud sídlilo pracoviště ÚZSVM, referát Sokolov. Celková hodnota předaného majetku je 3,8 milionu korun.

Tisíce padělků skončily v drtičce

11.01.2012
Domažlice – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu

09.01.2012
Karlovy Vary – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary.

ÚZSVM prodal pozemky pod celulózkou Hostinné

03.01.2012
Trutnov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 1,7 milionu korun pozemky v katastrálním území Hostinné, v lokalitě Podháj. Současný uživatel pozemků a vlastník staveb v uzavřeném areálu na Podháji získal tímto přímým prodejem do svého vlastnictví celkem 9 pozemků o celkové výměře 13.029 m2.

ÚZSVM pronajal část střechy mobilnímu operátorovi

02.01.2012
Jihlava - ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), pronajal část střechy svého sídla pro umístění a provoz komunikační technologie mobilního operátora. Výnos z pronájmu odvede ÚZSVM do státního rozpočtu.